Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

  1. május 25-én életbe lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR). A szabályozás célja az, hogy az Európai Unió egész területén egységes elvek alapján kezeljék a személyes adatokat.

Az alábbiakban olvashatják a Kreatív Mester Kft-nél 2018. május 25 óta érvényben lévő személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat és azok alapelveit.